โรงพยาบาลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร

...

นายแพทย์สุรศักดิ์ เกษมศิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง

ระบบ Intranet

โรงพยาบาลในเครือข่าย