รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 38  รายการ   
  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ " สถานะงาน " ครับ **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  Details รายละเอียด อาการเสียที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
44
มัทนา สารีพงษ์ 2017-03-24 / 10:28 06-ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ER4 ดูผลแล็บ pdf ไม่ได้ เรียบร้อย ลงโปรแกรม adobe acrobat
43
ยูนิตย์ อุดหนุน 2017-03-24 / 10:27 14-LAB เทคนิคการแพทย์ ดูผลแล็บไม่ได้ เรียบร้อย เครื่อง server LIS ที่ห้องแล็บไม่เปิดโปรแกรมดูดข้อมูล
42
บุปผชาติ พวงจันทร์ 2017-03-21 / 09:15 02-ห้องบัตร เวชระเบียน เช็คสิทธิผ่านบัตร smartcard ไม่ได้ เรียบร้อย ดาวน์โหลดโปรแกรม UcAuthen 4.0 มาลงพร้อมติดตั้งเครื่องอ่าน SmartCard (จนท.ห้องบัตรต้องไปขอ PIN)
41
สุจิตรา สืบบุตร 2017-03-08 / 08:03 20-เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ เครื่อง restart ตลอด เรียบร้อย ลงวินโดว์ใหม่
39
ลำภู โททอง 0000-00-00 / 08:20 03-ฝ่ายบริหารทั่วไป เครื่องไม่รันวินโดว์ เรียบร้อย ลงวินโดวืไม่ได้ เอาเครื่องสำรองไปให้ใช้พร้อมถ่ายโอนข้อมูล
38
เมธัส หนูวัฒนา 0000-00-00 / 08:41 15-ห้องทันตกรรม ปริ๊นงานไม่ได้ เรียบร้อย ช่างยกคอมไปซ่อมที่ศูนย์ ต้องย้ายปริ๊นเตอร์มาต่อเครื่องใหม่ สำรองใช้ก่อน
37
กนกพร ยังมงคล 0000-00-00 / 08:40 27-โรงครัว ปริ๊นใบติดถาดอาหารไม่ได้ เรียบร้อย สติ๊กเกอร์ปริ๊นแล้วลอกออก ลองเปลี่ยนใช้ปริ๊นเตอร์ LQ-300 ใช้ได้ น่าจะเป็นเพราะสติ๊กเกอร์ไม่รองรับ
36
ลำภู โททอง 0000-00-00 / 08:39 03-ฝ่ายบริหารทั่วไป เครื่องติดจอดำ เรียบร้อย ไฟล์วินโดวเสีย ลงวินโดวใหม่พร้อมทำตัว ghost ไว้ในไดร D:/
35
ราตรี ศุภโกศล 2017-02-22 / 10:02 06-ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ปริ๊นใบนัดไม่ได้ ส่งซ่อม ปริ๊นเตอร์ HP P1102 เสียบสายดาต้าแล้วไม่ขึ้นสถานะ connect น่าจะเป็นที่พอร์ต USB ของปริ๊นเตอร์
34
สุภาพิษ เมษาดี 0000-00-00 / 07:06 22-กลุ่มการพยาบาล ศูนย์รายได้ เครื่องเปิดไม่ติด เรียบร้อย ลงวินโดว์ใหม่
33
วิไล คงมี 0000-00-00 / 07:03 20-เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ เครื่อง restart ตลอด เรียบร้อย ลงวินโดว์ใหม่
32
นิภาพร โสภารัตน์ 0000-00-00 / 01:25 19-แพทย์แผนไทย wifi srh4 ที่ติดตั้งที่คลินิกพิเศษเข้าใช้งานไม่ได้
31
อุไร เกตุศักดิ์ 0000-00-00 / 09:16 14-LAB เทคนิคการแพทย์ เครื่อง LAB1 เปิดติดแต่ไม่บูตเข้าวินโดว เรียบร้อย ใช้แผ่น Hiren boot เข้า Window mini จากนั้นเข้า cmd เข้าไปที่ไดร C: แล้วพิมพ์ chkdsk c:/f
30
ไพฑูรย์ ก้อนทอง 2017-02-01 / 03:06 20-เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ โน๊ตบุคเปิดไม่ติด สงสัยเป้นที่จอ หรือไม่ก็เป็นที่บอร์ด ซ่อมไม่ได้ ซ่อมเองไม่ได้ต้องส่งร้าน
29
อุไร เกตุศักดิ์ 2017-02-01 / 03:01 14-LAB เทคนิคการแพทย์ เครื่อง restart ตลอด เรียบร้อย ลง windows ใหม่
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก